fbpx

funktioner

ENSARTET STRUKTUR SIKRER ALLE PARTERS FORSTÅELSE AF DEN FÆLLES INFORMATION

MED KLASSIFIKATION, BYGNINGSDELSTYPER OG EGENSKABER

SIKRES DEN HØJESTE INFORMATIONSKVALITET FOR ALLE

KLASSIFIKATION

Med Spine arbejder du altid struktureret ud fra den klassifikationsstandard, netop dit projekt kræver. Faktisk kan du anvende flere standarder samtidig, og Spine hjælper endda med nemt at se sammenhængen mellem flere forskellige klassifikationsstandarder. På den måde er det nemt at sikre den samme høje kvalitet hver gang.

LÆS MERE
SE VIDEO
image

Mapping i Revit

Klassifikation i 3D-filer

Consistency Check

Tjek data i model og filer

Klassifikation i portal

Navigation og søg

Mapping i portal

Objekter

BYGNINGSDELSTYPER

Ethvert byggeprojekt har behov for godt strukturerede bygningsdele. Dette kan nemt opnås ved at anvende bygningsdelstyper baseret på klassifikation. I Spine er det muligt at tilføje bygningsdelstyper i den tidlige planlægning, men også på baggrund af bygningsdele der allerede er skabt i bygningsmodellen. Derved er det nemt at aflevere strukturerede bygningsdele ligegyldigt hvor sent i processen, du starter.

LÆS MERE
SE TRIN FOR TRIN
image

Typer

Opret typer i portal

Typer i Revit

Kobling til bygningsdelstyper

Manage Families

Oprettelse af Typer i Revit

Kontakt os for mere information

eller lad os kontakte dig

Vi rådgiver gerne om bedste løsning

STANDARDISEREDE EGENSKABER

Hvis informationskvaliteten skal være i orden, kræver det standardiserede egenskaber og værdier. Spine understøtter flere forskellige standarder og både egenskaber og værdilister kan anvendes på flere forskellige sprog i det samme projekt. På den måde kan det sikres, at alle afleverer entydige informationer af høj kvalitet hver gang.

LÆS MERE
SE GUIDE
image

Properties

Tilføj egenskabsværdi i portal

Gridview (multiple)

Ændre egenskabsværdi i portal

Properties i Revit

Tilføj Egenskabsværdi i Revit

PARAMETRE I REVIT

Selv på mindre projekter kan det være svært at styre den rigtige navngivning af parametre. Shared parameter filer bliver delt på kryds og tværs, parametre havner i forskellige kategorier og dubletter opstår i forskelligt content. Med Spine kan alle parametre styres centralt og nemt tilføjes de enkelte modeller med ganske få klik.

LÆS MERE
SE VIDEO
image

Parametre

Opret en ny parameter

Parameter i Revit

Tilføj parameter i Revit

Parametre fra Revit

Upload parameter fra Revit